ogłoszenia duszpasterskie
 

                                                            Ogłoszenia Duszpasterskie

Rocznica poświęcenia własnego kościoła

                        26  października  2014r


1 Krl 8,22-23.27-30 Modlitwa Salomona

1 Kor 3,9b-11.16-17 Jesteście świątynią Boga

Łk 19,1-10 Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu


   Budynek dedykowany Bogu nie może być Jego mieszkaniem w sensie ścisłym, ale to określone miejsce pobudza nas do doskonalszej modlitwy. Stąd potrzebujemy, by w kościele można się dobrze modlić. Chrystus pragnie z nami być, z nami niejako zamieszkać, dlatego żywa obecność Boga dla nas nie może się ograniczyć tylko do konsekrowanego budynku. W dochodzeniu do tej świadomości pomaga nam prawda o mistycznym Ciele Chrystusa, które jest domem Boga na ziemi. Wspólnota wierzących jest domem Boga. Więcej, każdy ochrzczony jest domem Boga. W sensie materialnym świątynia jest wyjściem z tego, co ziemskie, do tego, co duchowe, ale przez Boga jesteśmy zaproszeni do harmonijnego łączenia w sobie tego, co materialne, i tego, co duchowe, by w ten sposób uwielbiać naszego Stwórcę i Zbawiciela.

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga

2. Zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” dla dzieci na listopad, naszej parafialnej gazetki „W Raju Maryi” za dobrowolną ofiarę  i innych czasopism.

3. W sobotę  1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.  Porządek nabożeństw żałobnych będzie następujący: przed południem msze św. jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie msza św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej mszy św. żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania, w tym dniu nie będzie już mszy św. wieczornej. Wieczorem  zapraszamy na godz. 19.30 na nabożeństwo za zmarłych   na cmentarz przy kościele.  

4. Natomiast w  niedzielę, 2 listopada,   wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny.  Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Stąd też okazja dodatkowa do spowiedzi w piątek od godz.17.00. Msze św. przed południem jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 16.00, po tej mszy św. wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św koncelebrowana  w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w sobotę 1 listopada msza św.  w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy sw. o godz.11.45 nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich.  Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.     

6. W tym miesiącu, ze względu na przypadające święta, dni eucharystyczne przenosimy na następny tydzień  -  począwszy od I czwartku 6 listopada.

7. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkanie do salki parafialnej. Młodzież  z grupy I w poniedziałek o 16.30, z grupy II w piątek o godzinie 16.30

8. Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II i Stowarzyszenie Kaszubskich Inicjatyw Lokalnych imienia św. Józefa zapraszają na Bal Wszystkich Świętych. Impreza dla dzieci odbędzie się w piątek 31 października od 17.30 d0 19.30 w szkole katolickiej. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy w przebraniu za jakiegoś świętego. Przewidziane są upominki dla wszystkich.

8. Msza św. za ++ Kapłanów i Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża św. w Łapalicach w środę o godz. 8.00,  ++Siostry z   41 Róży Niewiast w piątek o godz.7.00, za wszystkich zmarłych w ostatnim  roku od ostatniego Święta Zmarłych w piątek o godz.18.00,  za wszystkich wiernych zmarłych poleconych naszym modlitwom I Msza św. zbiorowa   w niedzielę o godz.11.00

9. W sobotę 1 listopada zapraszamy tradycją lat poprzednich na nabożeństwo wieczorne na godzinę 19.30 (- w tym roku na dolny cmentarz - przy Eremie). Modlić się będziemy za  zmarłych parafian i wszystkich spoczywających na naszych cmentarzach, a także w aktualnych intencjach Kościoła. Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasnogórskim i uroczystym błogosławieństwem. Szczególną modlitwą tego wieczoru będziemy otaczać rodziców, którzy stracili swoje dzieci. 

10. W liturgii w tym tygodniu, dokładnie we wtorek, 28 października, będziemy przeżywać jeszcze święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Szymon był określany przez Ewangelistów jako „gorliwy” lub „Kananejczyk”, co może być różnie rozumiane. O jego działalności nie mamy zasadniczo żadnych wiadomości. Natomiast Juda był krewnym Pana Jezusa, a jego przydomek „Tadeusz” oznacza odważny. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii jest on wzywany jako patron od spraw beznadziejnych.

11. W minionym tygodniu odeszły po nagrodę do Pana śp. Stefania Tom   z ul. Sambora i śp. Stefania Cyszka z Os. XX Lecia PRL, a pogrzeb śp. Reginy Herbasz  z ul. Sambora w poniedziałek o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu……

  


                                                            Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXIX  Niedziela Zwykła   19 października  2014r


Iz 45,1.4-6 Król Cyrus narzędziem Boga

1 Tes 1,1-5b Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Mt 22,15-21 Oddajcie Cezarowi to, co należy Cezara, a Bogu to, co należy do Boga


Pogański król Cyrus, żyjący w VI wieku przed Chrystusem, został nazwany przez Boga pomazańcem. Tytuł „pomazaniec” odnosi się w Biblii do tych władców, którzy mieli do spełnienia specjalną misję. Cyrus zaś między innymi wydał dekret zezwalający Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Przykład pogańskiego króla opisany w Księdze proroka Izajasza, jak również słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, pokazują, że każdy władca, nawet jeśli wydaje mu się, że może dowolnie dysponować życiem i dobytkiem poddanych, jest odpowiedzialny przed Bogiem. Jest tak dlatego, że to przecież Bóg jest Panem i Królem wszystkiego i to On rządzi światem w swojej opatrzności.


1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary w czasie kolekty na Papieskie Dzieła Misyjne, za które składamy serdeczne Bóg zapłać.

2.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”!

3. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła

•  dorosłych codziennie na godz.17.30 przed mszą św. wieczorną

• dzieci we wtorki i piątki o godz.16.30

W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  o godz.17.00 

4.Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Drogi i innych czasopism.

5.W środę  22 października, przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy na uroczystą mszę św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II na godz.18.00 i po mszy św. nabożeństwo za wstawiennictwem Świętego w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

6.Podobnie jak w ubiegłym roku, aby umożliwić Parafianom dokładną  datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać   w biurze parafialnym,   natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać do skrzynki  w kościele, jak również w biurze. W ten sposób spełnimy życzenie Tych, którzy pragną być na modlitwie za swoich zmarłych i pragną wiedzieć kiedy się będziemy modlić za ich zmarłych.

7.Dzisiaj Ojciec święty Franciszek beatyfikuje w Rzymie Papieża Pawła VI. Miłość do Chrystusa, Kościoła i człowieka – to trzy istotne pasje  Pawła VI. Wciąż jeszcze słychać echo jego wezwania:Potrzebujemy Cię, Chryste!”. W pełni doświadczył on udręk wspólnoty wierzących po Soborze Watykańskim II, ale też  światła, nadziei i napięcia. Miał jednak jasną wizję Kościoła, który jest Matką, niesie Chrystusa i do Niego prowadzi. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” stała się najważniejszym dokumentem duszpasterskim wszech czasów ze względu na wciąż aktualne pytania o ewangelizację. W odniesieniu do człowieka przyjął postawę samarytanina – służył mu, kochał go i wierzył w niego. Promieniowało z niego dużo miłości i równocześnie cierpienia. Był człowiekiem wielkiej głębi. Łączmy się we wspólnej modlitwie wdzięczności za nowego Błogosławionego i za Jego wstawiennictwem módlmy się za Kościół, który tak bardzo Paweł VI miłował i któremu pokornie służył.

8.W tym tygodniu przeżywać będziemy I rocznicę śmierci śp. Ks. Kanonika Jerzego Stanisława Reglińskiego.   Trwajmy w modlitwie za naszego drogiego Kapłana, który tak wiele dobra pozostawił w naszej Parafii, z którą związany był od dzieciństwa. Zapraszamy na msze św. w czwartek na godz.18.00 oraz w sobotę na uroczystą mszę św. z okazji Rocznicy na godz.11.00 z udziałem wszystkich Kapłanów naszego Dekanatu Kartuskiego. 

9.Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 8678 zł i 6 euro.

10.W tym tygodniu w środę nie będzie mszy św. w Kaplicy Miłosierdzia w naszym Szpitalu, ze względu na malowanie Kaplicy ( od poniedziałku do soboty).

11.Msza św. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój w rodzinach dla Członkiń 30 Róży Matek oraz naszych kapłanów w środę o godz.7.00, za ++ Siostry z 40 Róży Matek i ++ z ich Rodzin oraz ++ Księży i Siostry zakonne z naszej Parafii w niedzielę o godz.18.00.

12.Pogrzeb śp. Teresy Rogalewskiej z ul. Gdyńskich Kosynierów w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu…


W tym tygodniu patronujĄ nam:

•20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski                                                                                 Bożej niedzieli życzą

                                                                             życzą Wasi Duszpasterze