ogłoszenia duszpasterskie
 

                                                               Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXIX  Niedziela Zwykła   19 października  2014r


Iz 45,1.4-6 Król Cyrus narzędziem Boga

1 Tes 1,1-5b Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Mt 22,15-21 Oddajcie Cezarowi to, co należy Cezara, a Bogu to, co należy do Boga


Pogański król Cyrus, żyjący w VI wieku przed Chrystusem, został nazwany przez Boga pomazańcem. Tytuł „pomazaniec” odnosi się w Biblii do tych władców, którzy mieli do spełnienia specjalną misję. Cyrus zaś między innymi wydał dekret zezwalający Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Przykład pogańskiego króla opisany w Księdze proroka Izajasza, jak również słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, pokazują, że każdy władca, nawet jeśli wydaje mu się, że może dowolnie dysponować życiem i dobytkiem poddanych, jest odpowiedzialny przed Bogiem. Jest tak dlatego, że to przecież Bóg jest Panem i Królem wszystkiego i to On rządzi światem w swojej opatrzności.


1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary w czasie kolekty na Papieskie Dzieła Misyjne, za które składamy serdeczne Bóg zapłać.

2.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”!

3. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła

•  dorosłych codziennie na godz.17.30 przed mszą św. wieczorną

• dzieci we wtorki i piątki o godz.16.30

W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  o godz.17.00 

4.Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Drogi i innych czasopism.

5.W środę  22 października, przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy na uroczystą mszę św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II na godz.18.00 i po mszy św. nabożeństwo za wstawiennictwem Świętego w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

6.Podobnie jak w ubiegłym roku, aby umożliwić Parafianom dokładną  datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać   w biurze parafialnym,   natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać do skrzynki  w kościele, jak również w biurze. W ten sposób spełnimy życzenie Tych, którzy pragną być na modlitwie za swoich zmarłych i pragną wiedzieć kiedy się będziemy modlić za ich zmarłych.

7.Dzisiaj Ojciec święty Franciszek beatyfikuje w Rzymie Papieża Pawła VI. Miłość do Chrystusa, Kościoła i człowieka – to trzy istotne pasje  Pawła VI. Wciąż jeszcze słychać echo jego wezwania:Potrzebujemy Cię, Chryste!”. W pełni doświadczył on udręk wspólnoty wierzących po Soborze Watykańskim II, ale też  światła, nadziei i napięcia. Miał jednak jasną wizję Kościoła, który jest Matką, niesie Chrystusa i do Niego prowadzi. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” stała się najważniejszym dokumentem duszpasterskim wszech czasów ze względu na wciąż aktualne pytania o ewangelizację. W odniesieniu do człowieka przyjął postawę samarytanina – służył mu, kochał go i wierzył w niego. Promieniowało z niego dużo miłości i równocześnie cierpienia. Był człowiekiem wielkiej głębi. Łączmy się we wspólnej modlitwie wdzięczności za nowego Błogosławionego i za Jego wstawiennictwem módlmy się za Kościół, który tak bardzo Paweł VI miłował i któremu pokornie służył.

8.W tym tygodniu przeżywać będziemy I rocznicę śmierci śp. Ks. Kanonika Jerzego Stanisława Reglińskiego.   Trwajmy w modlitwie za naszego drogiego Kapłana, który tak wiele dobra pozostawił w naszej Parafii, z którą związany był od dzieciństwa. Zapraszamy na msze św. w czwartek na godz.18.00 oraz w sobotę na uroczystą mszę św. z okazji Rocznicy na godz.11.00 z udziałem wszystkich Kapłanów naszego Dekanatu Kartuskiego. 

9.Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 8678 zł i 6 euro.

10.W tym tygodniu w środę nie będzie mszy św. w Kaplicy Miłosierdzia w naszym Szpitalu, ze względu na malowanie Kaplicy ( od poniedziałku do soboty).

11.Msza św. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój w rodzinach dla Członkiń 30 Róży Matek oraz naszych kapłanów w środę o godz.7.00, za ++ Siostry z 40 Róży Matek i ++ z ich Rodzin oraz ++ Księży i Siostry zakonne z naszej Parafii w niedzielę o godz.18.00.

12.Pogrzeb śp. Teresy Rogalewskiej z ul. Gdyńskich Kosynierów w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu…


W tym tygodniu patronujĄ nam:

•20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski                                                                                 Bożej niedzieli życzą

                                                                             życzą Wasi Duszpasterze
Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXVIII  Niedziela Zwykła   12 października  2014r


Iz 25,6-10a Uczta mesjańska

Flp 4,12-14.19-20 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Mt 22,1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Temat przewijający się dziś w czytaniach to uczta przygotowana człowiekowi przez samego Boga. W Biblii symbolika uczty zawsze zawiera głębokie przesłanie. Mówi ona bowiem o całkowitym przyjęciu do wspólnoty rodzinnej, a w relacji względem Boga, o usynowieniu. Symbol uczty ukazuje też dobroć Boga i Jego wielkie zaufanie, że dopuszcza człowieka do wręcz intymnej relacji. Każda Eucharystia jest taką ucztą, na której sam Chrystus usługuje człowiekowi, zastawiając obficie dwa stoły – stół słowa Bożego i stół swojego Ciała. Czy umiem przyjąć zaproszenie na tę ucztę, zaproszenie, które Bóg nieustannie wystosowuje do każdego z nas? Przywdziejmy szatę łaski uświęcającej, by skorzystać z tego daru.


1.Dziś przeżywamy XIV Dzień  Papieski. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2.W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego celem jest praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

3.Jutro  Dzień Fatimski – zapraszamy na różaniec na godz.17.30 i po mszy św. o godz.18.00  ostatnia w tym roku procesja fatimska do Parku św.. Jana Pawła II.

4.We wtorek  przypada Dzień Edukacji Narodowej. Otaczamy szczególną modlitwą ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Pamiętajmy o nich także w naszej modlitwie.  

5.Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny! Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe   Wszystkich Drogich Parafian serdecznie zapraszamy

•  dorosłych codziennie na godz.17.30 przed mszą św. wieczorną

• dzieci we wtorki i piątki o godz.16.30

•W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  o godz.17.00 

6.W czwartek  16 października, przypada 36. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zapraszamy na mszę św. na godz.18.00 za wstawiennictwem  św. Jana Pawła II i po mszy św. nabożeństwo w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II i ucałowanie relikwii, a w środę o godz.19.00 msza dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II i o nowe powołania w naszej Parafii  w kaplicy na Wzgórzu Wolności

7. W sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

8.Dzisiaj po sumie Ks. Profesor Anastazy Nadolny Dyrektor Archiwum Diecezji Pelplińskiej i Profesor UMK w Toruniu i WSD w Pelplinie poświęci epitafium poświęcone pamięci śp. Michała Janowskiego – Wójta – Zarządcy dóbr Kartuzów na przełomie XVII i XVIII wieku, zmarłego 28 października 1724, a pochowanego w naszym kościele, który ogromnie zasłużył się dla Klasztoru Kartuzów, a jego dzieło troski o kościół klasztorny i dobra materialne przejął wielki odnowiciel Kartuzji Przeor Ojciec Jerzy Schwengel.

9.Dzisiaj na godz 19.00 zapraszamy do kolegiaty na koncert „Dwa Światy” na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego. Przed i po koncercie  zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna,  w ramach której będą rozprowadzane cegiełki na rzecz działalności Hospicjum. Serdecznie zachęcamy do wspólnej troski o chorych objętych opieką naszego Kartuskiego Hospicjum Domowego.

10.Kartuskie Centrum Caritas przypomina o swojej działalności w ramach Hospicjum Domowego. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.8.00-10.00. Pragniemy dotrzeć z pomocą do wszystkich, którzy wymagają opieki paliatywnej i naszego wsparcia.

11.Z okazji 100 Lecia Dzieła Szensztackiego Szensztackie Siostry Maryi serdecznie zapraszają na uroczystość jubileuszową w sobotę 18X2014 r. w kościele św. Kazimierza pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla. Godz.12.00 – Anioł Pański, 12.30 – nabożeństwo dziękczynne, 13.00 – Msza św., po mszy św. agapa u Sióstr.

12.Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism.

13.Msza św.  za ++ Ks. Kan. Franciszka Żura, Ks. Prałata Henryka Ormińskiego i Ks. Kan. Jerzego Reglińskiego ofiarowana od 7 Róży Matek w poniedziałek o godz.7.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie   i opiekę Matki Bożej   dla Uczestników pielgrzymki do Niepokalanowa i Częstochowy w środę o godz.18.00,  o Boże błog. dla Członków I Róży Ojców pw. Św. Brunona i ++ Ojców z tej Róży w piątek o godz.7.00, o Boże błog. dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

•13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjonale, dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym,   docierając do wielu różnych środowisk, by tak głosić ewangelię miłości 

•15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką 

•16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; z wyjątkowym męstwem duchem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały

  1. 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; w drodze do Rzymu pisał listy do chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmielona zębami lwów, aby stać się czystym chlebem Chrystusa; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła

 


                                                            Zapowiedzi przedślubne

12 .10. 2014 – 19.10. 2014


Michał Stefanowski , wolny; Gdańsk i Dominika Maczynska  ; wolna, Gdańsk

Georg Maliksetyan , wolny; Grzybno i Karolina Plichta ; wolna, Kartuzy