ogłoszenia duszpasterskie
 

Ogłoszenia Duszpasterskie

Kolegiata Kartuska

Niedziela    14 września  2013r.

Podwyższenie Krzyża Świętego


Lb 21,4b-9 Wąż z brązu znakiem ocalenia

Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

J 3,13-17 Krzyż narzędziem zbawienia


Dzisiejsze pierwsze czytanie dotyka problemu buntu Izraelitów na pustyni podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, jak również kary zesłanej za rebelię przez Boga. Lekarstwem miał być swoistego rodzaju paradoks – Izraelici mieli bowiem umieścić na palu węża i spojrzenie na ten znak było zbawienne. Widzimy tu pewną zapowiedź tego, czego dokonał Chrystus również na drzewie – na krzyżu został pokonany wąż – Szatan. Na pustyni Izraelitów ocaliło ufne spojrzenie na uczyniony przez Mojżesza znak. Również i dzisiaj ludzie mogą znaleźć ratunek w spojrzeniu pełnym wiary na Tego, który został „wywyższony” na drzewie krzyża. Przybliżmy się więc i my do Słowa, które daje życie, lecz nie potępia.

1.Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

2.W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

3. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki czy też ze spożywania jakiegoś określonego pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

4. We wtorek 16-ty dzień miesiąca – zapraszamy po mszy św. wieczornej na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i do uczczenia relikwii w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

5.W środę   w Kaplicy Krzyża św. w Kaplicy na Wzgórzu Wolności  uroczystości odpustowe  ku uczczeniu Podwyższenia Krzyża Świętego – o godz.17.30 Droga Krzyżowa (rozpoczęcie przy parkingu ul. Obrońców Poczty Polskiej) i po nabożeństwie msza św. w Kaplicy.

6.W piątek po mszy św. o godz.18.00 zapraszamy wszystkich rodziców dzieci klas trzecich, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. (w sobotę  przed trzecią  niedzielą maja tj. 16 maja 2015r.) 

7.W przyszłą niedzielę kolekta na W.S.D. w Pelplinie.

8.  Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”  i innych czasopism.

9.Spotkania dla bierzmowanych w tym tygodniu z grupy I w poniedziałek o godz. 17.00, grupy II we wtorek o 17.00, a grypy III w piątek o godz.17.00. spotkania odbywają się w salce parafialnej.

10. Jeszcze raz ponawiamy zaproszenie do podjęcia formacji w naszych parafialnych wspólnotach:
- chłopców, którzy chcą zostać ministrantem jak i wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy prosimy o przyjście na zbiórkę do kościoła w środę po wieczornej Mszy Świętej,
- spotkania zespołu muzycznego "Niebo" w czwartki, po wieczornej Mszy Świętej, w salkach katechetycznych,

- młodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, spotkania w salkach katechetycznych, w piątek o godz. 19.00.

Msza św. za ++ Siostry z 4 Róży Niewiast w poniedziałek o godz.7.00, z  prośbą o Boże błog. na każdy dzień ziemskiego trudu dla Sióstr z Róży pw. Św. Heleny w Łapalicach oraz o Boże błog. dla naszych duszpasterzy, aby to nasze pielgrzymowanie prowadziło prostą drogą w objęcia kochającego Boga w środę o godz.7.00, o Boże błog. dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Kapłanów naszej parafii i Członków 401 Kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w niedzielę o godz.18.00.W tym tygodniu patronujĄ nam:

•16 IX – św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych 

•20 IX – św.  Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasang, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem 

Ogłoszenia Duszpasterskie

XXIII  Niedziela Zwykła   7  września  2014r.


Ez 33,7-9 Obowiązek upominania

Rz 13,8-10 Miłość jest wypełnieniem Prawa

Mt 18,15-20 Braterskie upomnienie

Trudnym obowiązkiem wynikającym z miłości bliźniego jest upomnienie. Nie odnosi się on jedynie do funkcji proroczej czy też kapłańskiej, jak można byłoby odnieść takie wrażenie, wysłuchując dziś jedynie czytania z Księgi proroka Ezechiela. Tym, który ustanawia „reguły wspólnoty”, jest Chrystus i to On wskazuje swoim uczniom, a więc również każdemu z nas, na konieczność upominania. Taka postawa nie ma na celu czyjegoś poniżenia, ale dania impulsu do zyskiwania prawdziwego życia w wolności. Człowiek często bowiem nie widzi własnych błędów. Potrzebny jest brat, pełen miłości, i konieczne jest lustro słowa Bożego, aby móc wyeliminować grzech.

1.Dzisiaj liturgia   przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem. Z okazji   uroczystości  Narodzenia N.M.P.  w przyszłą niedzielę odpust w Sianowie; suma odpustowa o godz.11.30 pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego. Piesza Pielgrzymka wyruszy z kolegiaty o godz.7.00, a szczegółowy program odpustowy  jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej.

3. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

4.W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

5. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

6.W sobotę Dzień Fatimski – zapraszamy na różaniec na godz.17.30 i po mszy św. o godz.18.00 procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

7.Zakończyliśmy wakacje zachęcamy więc do podjęcia formacji w naszych parafialnych wspólnotach:
- chłopców, którzy chcą zostać ministrantem jak i wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy prosimy o przyjście na zbiórkę do kościoła w środę po wieczornej Mszy Świętej,
- spotkania zespołu muzycznego "Niebo" w czwartki, po wieczornej Mszy Świętej, w salkach katechetycznych,

- młodzież zapraszamy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, spotkania w salkach katechetycznych, w piątek o godz. 19.00.

8.Spotkania  dla bierzmowanych w tym tygodniu z grupy I w poniedziałek o godz. 17.00, grupy II we wtorek o 17.00, a grupy III w piątek o godz.17.00. spotkania odbywają się w salce parafialnej.

9.Msza św.  w intencji Papieża, Biskupa Ryszarda, Biskupa Wiesława, Ks. proboszcza, Ks. Mateusza, Ks. Krzysztofa, Ks. Arkadiusza, Ks. Marcina, Diakonów, Diakona Rafała, Ojca Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz do III Zakonu Franciszka – ofiarowana od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00

10.Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

11.Dekanalna katechizacja przedmałżeńska adresowana do narzeczonych i młodzieży powyżej 18-tego  roku życia, która nie ukończyła takiego kursu w ramach katechizacji szkolnej, rozpoczyna się we wtorek, 9 września o godz.19.00. w sumie odbędzie się 6 serii nauk. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w 12-tu kolejnych spotkaniach odbywających się we wtorki i czwartki o godz.19.00. Udział rozpocząć można w dowolnym czasie, np. od 3-go czy 5-go spotkania – na zakończenie każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

12.W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Adam Bojko ze Sznurków, a pogrzeb śp. Rafała Szymerowskiego  z ul. Mściwoja w poniedziałek o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona.W tym tygodniu patronujE nam:

•13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, zaliczany jest do ojców Kościoła z IV wieku; ze względu na zdolności oratorskie i pojednawcze nadano mu przydomek „Chryzostom, czyli Złotousty”; pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką