ogłoszenia duszpasterskie
 
Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXVI  Niedziela Zwykła   28 września  2014r.


Ez 18,25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika

Flp 2,1-11 Jezus Chrystus wzorem pokory

Mt 21,28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia


Człowiek, doświadczając zła w życiu, niejednokrotnie obwinia za to samego Boga. Zapomina natomiast, że to nie Bóg, a grzech jest źródłem cierpień. Pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa zapewni nas nawet, że Bóg nie jest chwiejny w swym postępowaniu, ale dotrzymuje obietnicy zbawienia. Jednakże, aby móc dostąpić tej łaski, trzeba nawrócić się do Boga. W sposób obrazowy przedstawi nam tę prawdę przypowieść o dwóch synach z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Chcąc więc cieszyć się życiem wiecznym, trzeba nie tyle pozostać na płaszczyźnie słownych deklaracji, ale podjąć konkretny czyn. Uczy nas takiej postawy samo słowo Boże, które wypowiedziane przez Boga, staje się i jest skuteczne.


1. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jak wygląda zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. To bardzo ważne, jeśli uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje świadectwo?

2.Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem. Zachęcamy również, by wziąć do ręki jego list apostolski na temat różańca: „Rosarium Virginis Mariae” ogłoszony na rozpoczęcie Roku Różańca 16 października 2002 roku. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki. 

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:

•Dla dorosłych codziennie   przed mszą św. na godz.17.30

•Dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie o godz.16.30

•W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  o godz.18.00  

Zachęcamy do udziału w nich każdego, kto boryka się z różnymi trudnościami, problemami. Powierzające je Matce Bożej, możemy ze zdziwieniem odkryć, jak bardzo zmienia się nasze do nich nastawienie i jak Ona pokazuje drogi wyjścia z sytuacji, z których wydaje się, że już wyjścia nie ma.

3. Trwa Nowenna do św. Franciszka codziennie przed mszą św. wieczorną,  a 4 października w sobotę o godz.18.00 będzie msza św.  w intencji III Zakonu św. Franciszka w naszej Parafii.

4.W środę zapraszamy w imieniu Rodziny Różańcowej   na godz.17.00   do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Modlitwę różańcową i czuwanie rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, a o godz.18.00  msza św. w intencji Ojczyzny.  Zapraszamy wszystkich, nie tylko Członków Żywego Różańca do wspólnej modlitwy i troski  o naszą Ojczyznę

5.Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”,     i innych czasopism.

6.W tym tygodniu dni eucharystyczne: w czwartek o godz.17.00 Godzina Święta. W piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, któremu  przewodniczy Żywy Różaniec i III Zakon św. Franciszka. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. pierwszo piątkowa.      Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P., któremu przewodniczyć będzie Żywy Różaniec. W sobotę  odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną 

7.W przyszłą niedzielę  pierwsza niedziela miesiąca

Suma z liturgia w języku kaszubskim  

Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  wyjątkowo po mszy św. wieczornej w spowiednicy, ze względu na spowiedź przed odpustem.

Uroczystość  odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami,  należą do wspólnoty Żywego Różańca – to prawdziwe Róże Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy w niedzielę   o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy, a po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowująca nas do przeżywania uroczystości odpustowej do godz. 18.00, o godz.17.30 różaniec św..

8.W poniedziałek 6 października  wspominamy Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. W sobotę przed odpustem spowiedź św. od godz.17.00.   Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy w niedzielę na godz.18.00 na   mszę św. w intencji  zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po mszy  św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu przy kościele.  Msze św. odpustowe w poniedziałek  o godz.7.00, 8.30, 11.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej poprzedzona uroczystym przemarszem z Urzędu Miejskiego w Kartuzach Władz naszego Miasta, Pocztów Sztandarowych, Delegacji i Gości, złożenie kwiatów przy Kaplicy św. Brunona i przemarsz do kolegiaty na uroczystą sumę i po południu msza św.  o godz.18.00

9.Msza św.  za  +Ks. Prałata Henryka Ormińskiego, który powołał 28 września 1986 roku dwie Łapalickie Róże i z prośba o Boże błog. dla żyjących Członków tych wspólnot wraz z Kapłanami oraz  za ++ Członków tych wspólnot i Kapłanów w poniedziałek o godz. 18.00, O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń i ich Rodzin z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu Patronki oraz Księży pracujących w naszej Parafii w środę o godz.7.00, o Boże błog. dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin oraz za ++ Siostry z 21 Róży Matek w piątek o godz.16.30, za ++ Siostry i Braci z FZŚ oraz ++Kapłanów oraz ++Franciszkanów w sobotę o godz.18.00

10.Zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na nabożeństwo różańcowe ( specjalnie dla nich) w piątek na godz.18.45, a w pozostałe dni młodzież uczestniczy w modlitwie różańcowej o godz.17.30 i później uczestniczy we mszy św.

11.Powiat Kartuski zaprasza dzisiaj na Rynek w Kartuzach od godz.14.00 na piknik rodzinny VII Targi Organizacji Pozarządowych „Witaj Jesień”. Będzie można odwiedzić stoiska organizacji społecznych, ponadto wiele atrakcji dla dzieci.

12.Dzisiaj zachęcamy w imieniu Zespołu Iskra Bożego Miłosierdzia o godz.15.00 do modlitwy – Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata w tym roku szczególnie pragniemy prosić za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie.

13.W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp. Zofia Ebel z ul. Sambora i śp. Jerzy Formella z ul. Sambora. Dobry Jezu...  


W tym tygodniu patronujĄ nam:

•29 IX- celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

•30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński 

•2 X- wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

•1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich

•4 X- wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz ze względu na szacunek do Boga, który wszystko stworzył.
Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXV  Niedziela Zwykła   21 września  2014r.


Iz 55,6-9 Myśli moje nie są myślami waszymi

Flp 1,20c-24.27a Moim życiem jest Chrystus

Mt 20,1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy


Dzisiaj prorok Izajasz zachęca nas do poszukiwania Boga, używając hebrajskiego słowa darasz, które nacechowane jest wielką żarliwością i intensywnością. Chcąc jednak podjąć trud poszukiwań, trzeba najpierw gorąco pragnąć Boga. Z drugiej zaś strony poszukujący może być pewny, że Bóg jest blisko niego, ale często tam, gdzie się tego nie spodziewa. Stąd więc trzeba umieć czytać znaki czasu i nie zasklepiać się w egoizmie. Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii, wzięta z realiów palestyńskich, dobitnie wskaże, że małoduszność zamyka człowieka na dobro, które mogłoby zaistnieć dzięki łasce Boga.

A Bóg wciąż przychodzi w drugim człowieku i w swoim słowie. Czy jestem gotów przyjąć tę łaskę?


1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji.  Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

2.Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca nas do refleksji nad naszą życiową postawą. Nad tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu. Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy innych zbyt pochopnie i jedynie na podstawie zewnętrznego wyglądu.

3.Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism religijnych.   

4.Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza od czwartku 25 września na Nowennę do św. Franciszka codziennie przed wieczorną mszą św. o godz. 17.30.

5.Dzisiaj, 21 września o godz. 13.00 wolontariusze Światowych Dni Młodzieży wraz z młodzieżą z Kartuz przygotowują na prośbę papieża Franciszka Boży Raban na kartuskim Rynku. Zapraszamy wszystkich do wspólnego chwalenia Boga śpiewem i tańcem.

6. Zbliża się kolejna już XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin
na Jasną Górę: 27-28 września 2014 r. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin przebiega pod hasłem: „W Roku Wiary Polska odnawia małżeńskie śluby”. Dlatego w przyszłą niedzielę 28 września odnowimy przyrzeczenia małżeńskie w naszej parafii w czasie mszy św. o godz.11.00  w łączności z odnowieniem ślubów na Jasnej Górze. 

7.Msza  św. za  ++Siostry z Róży pw. Św. Heleny  Łapalicach oraz wszystkich ++ Kapłanów i Siostry zakonne z naszych stron w środę o godz.8.00,  z  prośbą  o Boże błog. dla Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża św. w Łapalicach oraz Dary Ducha Świętego dla naszych Kapłanów i Boże błog. aby doprowadzili nas do szczęścia wiecznego w piątek o godz.8.00.

8.Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie: Stefan Kard. Wyszyński: Jakiej Polski chcecie ? spotkanie poprowadzi red. Anna Kołakowska ( Nasz Dziennik), które odbędzie się we wtorek 23 września o godz.16.00 w sali Katolickiego Liceum w Kartuzach Rynek 6.

9.W sobotę 11 października  w Kartuskim Centrum Kultury oraz w niedzielę 12 października  w kolegiacie odbędą się koncerty „Dwa Światy” na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego. W dniach 28 września i 5 października przy kościołach parafialnych zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna,  w ramach której będą rozprowadzane cegiełki na rzecz działalności Hospicjum. Serdecznie zachęcamy do wspólnej troski o chorych objętych opieką naszego Kartuskiego Hospicjum Domowego.

10.W ostatnim czasie z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Piotr Piechowski  z ul. Łąkowej, śp. Augustyn Kowalewski   z ul. Mickiewicza i śp. Edmund Gliwa z  ul. Podgórnej.   Dobry Jezu…W tym tygodniu patronujĄ nam:

•23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny 

•25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań 

•27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym                                                               Szczęść Boże na nowy tydzień życzą

                                                                                       Wasi Duszpasterze