ogłoszenia duszpasterskie
 

Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXXIII Niedziela Zwykła

16 listopada  2014r


Prz 31,10-13.19-20.30-31 Poemat o dzielnej niewieście

1 Tes 5,1-6 Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Mt 25,14-30 Przypowieść o talentach


Księga Przysłów powstała pięć wieków przed Chrystusem i jest zbiorem różnych sentencji życiowych. Dziś usłyszymy poemat ukazujący ideał niewiasty. Wśród wielu cnót, które ma dzielna kobieta, warto zwrócić na jedną, na tę, którą autor postawił na samym szczycie. Jest to bojaźń Boża, rozumiana nie jako lęk, ale jako pietyzm względem Boga. Cnota ta nie tylko jest zwieńczeniem wszystkich innych, ale jest ich źródłem i należy ją odczytywać w kategoriach łaski, czy jak powie dzisiejsza Ewangelia, w kategoriach talentu. Trzeba o ten dar prosić, a później z gorliwością go pielęgnować. Wsłuchajmy się więc wszyscy, nie tylko niewiasty, bo wszystkich obdarowuje Bóg, z pietyzmem w dzisiejsze czytania mszalne.

1.Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu. Zachęcamy zatem do nabywania czasopism religijnych również przy wyjściu z kościoła.

2.Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego - w przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata   - po sumie nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla. Odpust w Borowie suma o godz.11.30.

3.Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych, zwana „wypominkami”. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie nie tylko w dniach, gdy jest ona ofiarowana za naszych zmarłych, lecz również w innych dniach, abyśmy łączyli się w modlitwie jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się. Wypominki w naszym kościele odprawiane są od poniedziałku do soboty o godz.17.30.  Msza św. zbiorowa za zmarłych poleconych naszym modlitwom dzisiaj o godz.11.00 i czwarta - ostatnia w przyszłą niedzielę o godz.11.00. 

3.W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

4.W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 9167 zł i 12 euro.5.Msza św za ++Członkinie z 30 Róży Matek oraz Członków ich Rodzin i ++Kapłanów z naszej Parafii w środę o godz. 7.00, za ++Członkinie z 44 Róży Matek oraz ++Kaplanów naszej Parafii w środę o godz.8.00. 
W tym tygodniu patronujĄ nam:

17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym  

18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości

19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza

20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary

22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych                                                                                   Króluj nam Chryste!Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

9 listopada  2014r


Ez 47,1-2.8-9.12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

1 Kor 3,9b-11.16-17 Jesteście Bożą budowlą

J 2,12-22 Mówił o świątyni swego ciała


Proroctwo Ezechiela z dzisiejszego pierwszego czytania pojawiło się w szczególnych okolicznościach. Otóż prorok widzi wspaniałą świątynię, która w chwili wypowiadania słów jest doszczętnie zniszczona. Oznacza to, że Ezechiel nie tyle myśli o świątyni widzialnej, co raczej opisuje świątynię w wymiarze duchowym. Tym bardziej, że został użyty symbol wody, a ona w Biblii jest znakiem obecności nieba, z którego bierze początek każde życie. Do podobnego niezrozumienia doszło w świątyni w Jerozolimie, gdy Chrystus, wyrzucając handlujących w niej, miał na myśli nade wszystko porządek duchowy, a Żydzi zasklepili się w doczesności. Czy potrafię w słyszalnym słowie, dostrzec to, co nie jest uchwytne?


1.Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz! Bóg zapłać za ofiary złożone dziś do puszek dla prześladowanych za wiarę.

2.Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia Bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś owo święto. W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką – Piotr. Przypominamy sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską. Obchodząc to święto, pragniemy wyrazić wdzięczność za wszystkie świątynie, w których gromadzi się lud Boży. Każdy kościół to dom Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie – jak to jest w innych religiach – jedynie dom modlitwy. Wszyscy bowiem jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się Chrystusowy Kościół. Niech to święto zatem stanie się dla nas okazją do refleksji, co to znaczy, że przynależę do Kościoła i w jaki sposób czuję się zjednoczony z innymi wierzącymi, a także z pasterzami Kościoła. Temat ten możemy podjąć również w naszych rodzinnych czy przyjacielskich rozmowach.

3.We wtorek, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci.  Zapraszamy do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny; porządek mszy św. o godz.7.00, 8.30, 9.30 i 18.00. Na godz. 9.30 zapraszamy na mszę św. w intencji naszej Ojczyzny z udziałem Władz Samorządowych naszego Miasta i Powiatu i po tej mszy św. uroczystości patriotyczne przy figurze Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, a następnie dalszy ciąg uroczystości patriotycznych na kartuskim Rynku.

4.W środę  przypadają  ziemskie 86 urodziny śp. Ks. Kanonika Jerzego Reglińskiego – zachęcamy do modlitwy i zapraszamy na mszę św. w intencji śp. Ks. Kan. Jerzego Reglińskiego  o godz.8.00.

5.Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

6.W niedzielę  16-ty dzień miesiąca zapraszamy na mszę św. na godz.18.00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i po mszy św. nabożeństwo w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II i ucałowanie relikwii.  

7.W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych jest wyrazem naszej duchowej kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie.

8.Zapraszamy do modlitwy różańcowej o godzinie 17.30  od poniedziałku do soboty w czasie której modlimy się za  zmarłych poleconych naszym modlitwom, a w niedzielę o godz.11.00 kolejna msza św. zbiorowa za naszych zmarłych.

9.Msza św. za ++ Członkinie z 42 Róży Matek i ++ Kapłanów z naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, za ++ z II Róży Ojców w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze boże błog. i opiekę matki bożej dla członkin 42 Róży Matek i Kapłanów naszej Parafii w czwartek o godz.8.00, za + Jan lewińskiego od Zarządu, Kolezanek i Kolegów KPWiK w Kartuzach w czwartek o godz.8.00, Członków Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w sobotę o godz.7.00, o Boże błog. dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

10.Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie – Kard. A. Hlond – o chrześcijańskie zasady życia państwowego, które poprowadzi p. Joanna Olbert. Odbedzie się ono w srodę 12 listopada o godz.16.00 w Sali Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach – Rynek 6.

11.W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odszedł po nagrodę do Pana śp. Marian Pyszka z ul. Wzgórze Wolności, a pogrzeb śp. Teresy Szutenberg z Placu św. Brunona  w poniedziałek o godz.10.00 w Kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona.  Dobry Jezu….W tym tygodniu patronujĄ nam:

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła; przyczynił się bardzo mocno do rozwoju nauczania Kościoła, wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik; był gorliwym zwolennikiem unii, tzn. pełnej jedności chrześcijan obrządku prawosławnego z Kościołem katolickim (wspomnienie obowiązkowe);

13 XI – św. św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe).