ogłoszenia duszpasterskie
 

Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXII  Niedziela Zwykła   31 sierpnia  2014r.


Jr 20,7-9 Prorok poddany próbie

Rz 12,1-2 Rozumna służba Boża

Mt 16,21-27 Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Każdy człowiek ma swoje powołanie, czyli drogę życia wyznaczoną przez Boga. Jednakże wierność temu powołaniu wymaga niejednokrotnie od człowieka wielkiego samozaparcia i zaufania Bogu. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, którego ogrom zmagań i wątpliwości przedstawi nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Również Chrystus nigdy nie ukrywał, że na drodze wierności Bogu będą uczniów czekać różne trudności. Jednakże ten, kto jest wierny, zyskuje nie jakieś tam życie, ale życie naznaczone sensem, miłością i poczuciem prawdziwego spełnienia. Wsłuchajmy się w dzisiejsze słowo Boże, które z jednej strony niesie nadzieję, a z drugiej jest przestrogą, którą usłyszał św. Piotr w dzisiejszej Ewangelii.

1. Wakacje, urlopy dobiegły końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje  o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba.

2.Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

3.Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą   w poniedziałek  na godz.8.00, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi.  Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż wiarę najlepiej możemy przekazać własnym przykładem, a nie tylko słowem i poleceniami.

4.Od jutra do końca listopada swoją praktykę i posługę  diakońską będzie pełnił  ks. Diakon Rafał Kulwikowski ze Stężycy. Witamy  w naszej Parafii bardzo serdecznie i zapewniamy o modlitwie i życzliwym przyjęciu.

5.Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” dla dzieci na wrzesień,   „Gościa Niedzielnego”  i innych  czasopism religijnych.

6. Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o tych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy wojennej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich wychowując młode


pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.

7.W tym tygodniu dni eucharystyczne: w czwartek o godz.17.00 Godzina Święta. W piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, któremu  przewodniczy Żywy Różaniec i III Zakon św. Franciszka. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. pierwszo piątkowa.  Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P., któremu przewodniczyć będzie Żywy Różaniec. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

8.W przyszłą niedzielę  pierwsza niedziela miesiąca

Suma z liturgia w języku kaszubskim

Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  o godz.17.30 w spowiednicy

godz.15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka

9.Zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny w  tę  środę   na godz. 17.00 na nabożeństwo za Ojczyznę, które rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i w czasie mszy św. o godz.18.00 będziemy się modlić w intencji Ojczyzny.

10. W minionym tygodniu do naszej świątyni powrócił z pracowni konserwatorskiej obraz – Ecce Homo, który wisi nad wejściem do świątyni z północnej strony kościoła. Koszt prac wyniósł 57084 zł. Zadanie zostało zrealizowane pomyślnie dzięki dotacjom:  Pani Burmistrz i Radnych Gminy  Kartuzy – 30000 zł oraz Pani Starosty i Radnych Powiatu Kartuskiego – 25000 oraz Parafia – 2084 zł. Wszystkim, dzięki których zaangażowaniu i wspólnej trosce mogliśmy odrestaurować ten obraz składamy serdeczne Bóg zapłać, to już przecież kolejny obraz w naszej świątyni, któremu przywróciliśmy pierwotne piękno. 

11.Msza św. w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej w poniedziałek o godz.8.00.


W tym tygodniu patronujĄ nam:

•1 IX – św. Bronisława (ok. 1200-1259), dziewica; jej krewnymi byli m.in. św. Jacek Odrowąż i bł. Czesław; żywiła głębokie nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, które to doprowadziło ją na szczyty kontemplacji; na wszelkie dramatyczne wydarzenia w swoim życiu potrafiła patrzeć z wiarą i zaufaniem do Boga 

•3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła; od jego imienia pochodzi nazwa śpiewu liturgicznego określanego jako „śpiew gregoriański”, który przez Sobór Watykański II został uznany za własny śpiew liturgii rzymskiej; od tego papieża pochodzi też zwyczaj odprawia 30 Mszy św. za zmarłych zwanych „gregorianką”                                                                                 Błogosławionej niedzieli

                                                                                życzą wasi DuszpasterzeZapowiedzi przedślubne

31 .08. 2014 – 7.09. 2014


Waldemar Daleki , wolny; Stare Czaple i Emilia Jandzińska  ; wolna, Kartuzy

Dominik Kwidziński , wolny; Kartuzy i Sylwia Litwic ; wolna, Kartuzy

Oskar Szczepański , wolny; Gdynia i Agnieszka Wolska ; wolna, Kartuzy

Maciej Klasa , wolny; Kiełpino i Agnieszka Markowska ; wolna,  Kartuzy

Robert Szumiński, wolny; Nowy Dwór  i Kamilla Czerwińska ; wolna,  KartuzyOgłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XXI Niedziela Zwykła   24 sierpnia  2014r.


Iz 22,19-23 Klucz domu Dawidowego

Rz 11,33-36 Hymn na cześć mądrości Bożej

Mt 16,13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego


Słowem, które niby nić przewija się przez dzisiejsze czytania, jest „klucz” – synonim władzy. Proroctwo Izajasza opowie, że niewierny zarządca Szebna zostanie zdjęty z urzędu, a władza będzie przekazana Eliakimowi. Te dwie postacie są symbolami – pierwsza ludzkiej pychy, a druga wierności. Przyrzeczenie dane Eliakimowi zrealizowało się w pełni dopiero w osobie Jezusa. To Chrystus jest owym „kluczem”, który nadaje sens historii, pokonawszy bramy śmierci. Dzięki zaś zwycięstwu nad złem Chrystus ma też moc przekazać swoją władzę wiernym swoim sługom, aby nadal urzeczywistniali sprawy Królestwa Bożego.

Pozwólmy dziś Słowu Bożemu otworzyć w nas to, co jest zamknięte przez grzech.


1.W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie”? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami Ewangelii będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

2.Decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny posługę wikariusza w naszej Parafii, zgodnie z dekretem, pełni od 20 sierpnia 2014 roku Ks. Marcin Szulc, który dotychczas był Wikariuszem w Chojnicach, w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Z radością witamy Księdza Marcina w naszej wspólnocie parafialnej, życzymy Bożych łask i opieki Matki Bożej z Kartuskiego Raju i zapewniamy o naszym życzliwym i serdecznym przyjęciu, życząc, aby u nas czuł się jak w domu, jak w rodzinie.

3.Przed nami ostatni tydzień miesiąca trzeźwości, a zarazem dla niektórych ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. 

4.We wtorek ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.   Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Po mszach św., które będą o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00 odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. W Prokowie odpust – suma o godz.11.30

5.A w piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.


6.Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism religijnych.

7.Serdecznie zapraszamy do Łapalic w środę 27 sierpnia 2014 roku wszystkich Mieszkańców i Gości na   mszę św. dożynkową na godz.18.00, w czasie której zostanie poświęcony nowy krzyż przydrożny.

8.Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman zaprasza na święto plonów – Kartuskie Dożynki Gminne Ożniwne  2014, które odbędą się   w niedzielę 31 sierpnia. Dożynki rozpoczną się o godz.12.15 mszą św. dziękczynną w kościele św. Kazimierza. Część artystyczna rolniczego święta rozpocznie się o godz. 13.30 na Wyspie Łabędzia.

9.Msza św.  +Jana Majchera Kaprala Plutonu Wartowniczego   Westerplatte z września 1939 roku w niedzielę o godz.11.00, po mszy św. odsłonięcie tablicy w naszym kościele ku pamięci Obrońcy Westerplatte, który spoczywa na naszym cmentarzu.

10.W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszły po nagrodę do Pana śp. Agnieszka Pieńkosz  z Os. XX Lecia PRL i śp.Anna Kleba z Burchardztwa, a pogrzeb śp. Stanisława Józefa Drewing z Burchardztwa w poniedziałek o godz.10.00 w kościele św. Kazimierza i śp. Heleny Kostuchowskiej z Os. XX Lecia PRL we wtorek o godz.14.00 w kolegiacie. Eksporty z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. . Dobry Jezu…
11.ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O  POKÓJ  NA  ŚWIECIE

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (por. J 20, 21)

Drodzy Duszpasterze i Drodzy Diecezjanie!

Obserwując doniesienia o sytuacji za naszą wschodnią granicą, śledząc informacjez wielu miejsc na świecie, gdzie przelewana jest ludzka krew, także na  Ziemi naszego Pana, w Syrii, w Iraku i w wielu innych miejscach, mamy prawo odczuwać w sercu głęboką troskę o najbliższą przyszłość.Zachęceni słowami  Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa powinniśmy czućsię wezwani do konkretnych działań, aby wygasły ogniska konfliktów na świecie. Stąd kieruję gorącą zachętę, abyśmy w parafiach, domach zakonnych oraz indywidualnie podjęli modlitwę o pokój. Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, który błaga Polaków o gest solidarności, proszę, aby dzień 26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce jako uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, był Dniem modlitwy za  Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy świętej i ofiarowania Komunii św. w intencji ustania prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie, aby znaleziono pokojowe rozwiązania i zwyciężyła sprawiedliwość na Ukrainie. Proszę także o podjęcie praktyk pokutnych, np. postu i jałmużny w tych intencjach.  Odpowiadając na apel Konferencji Episkopatu Polski proszę, aby  31 sierpnia br. przeprowadzić zbiórkę do puszek – będzie to nasze materialne wsparcie dla chrześcijan cierpiących w Iraku. Wierzę, że  zjednoczenie się chrześcijan na modlitwie przyspieszy upragniony dar pokoju. Pan nam to obiecał w słowach: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19).


                                                                                            Pozostaję z błogosławieństwem

                                                                                     Wasz biskup

                                           + Ryszard Kasyna