ogłoszenia duszpasterskie
 


Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

XVII  Niedziela Zwykła   27  Lipca 2014r.


1 Krl 3,5.7-12 Modlitwa Salomona o mądrość

Rz 8,28-30 Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Mt 13,44-52 Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o pochodzeniu mądrości Salomona, która była powszechnie znana na Wschodzie i która stała się wręcz przysłowiem. Otóż źródłem tej często niedocenianej cnoty jest Pan Bóg. Salomon, prosząc o mądrość, rozumiał ją w wymiarze duchowym. Chciał być dobrym i uczciwym królem, pragnął lepiej rozumieć siebie i swój naród, aby móc właściwie prowadzić naród do Boga. Tak rozumiana mądrość jest wyjątkowym skarbem, który, jak to usłyszymy w przypowieści z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, obdarza człowieka wielką radością i ukazuje nowe perspektywy życia. Mądrość taką odnajdujemy w słuchaniu słowa Bożego.

Czy jestem dziś gotów zostawić wszystko, aby odnaleźć ten skarb?

1.W dzisiejszą, 17 niedzielę w ciągu roku, liturgia zaprasza nas do poszukiwania mądrości, czyli tego, co w życiu jest najważniejsze, przypominając zarazem, że tym, których Bóg miłuje, wszystko służy dla ich dobra. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.

2.Za nami pierwsze tygodnie lata. Dla niektórych z nas jest to czas oderwania od codziennej pracy i możliwość odpoczynku. Starajmy się dobrze wykorzystywać ten czas również na serdeczne rozmowy i spotkania, szczególne z tymi osobami, z którymi na co dzień spędzamy niewiele czasu.

3.Są też ludzie, zwłaszcza pracujący na roli, dla których ten czas jest czasem szczególnie wzmożonej pracy. Starajmy się ich wspierać przynajmniej naszą modlitwą, ale też wdzięcznością za ich trud i poświęcenie, dziękując zarazem Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, zwłaszcza za obite plony ziemi. Nie zapominajmy, że wciąż są na świecie ludzie, którzy umierają z głodu. Robiąc zatem zakupy, czyńmy to tak, by potem nie marnować żywności, lecz by wykorzystać ją najlepiej, jak możemy, i by móc podzielić się z tymi, którzy jej nie mają.

4.W piątek będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległo wówczas bardzo wielu ludzi, którzy odznaczali się wielką miłością do Ojczyzny. Oby ofiara ich życia przemówiła także do nas i skłoniła nas do budowania w sobie patriotyzmu, potrzebnego nie tylko w czasie wojny, ale i pokoju.

5.We wtorek  z naszej Parafii wyruszy po mszy św. o godz.7.00 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, pamiętajmy w naszych modlitwach naszych Pielgrzymach i o Ks. Krzysztofie, który będzie Opiekunem Duchowym naszej Grupy. 

6.W sobotę  2 sierpnia ci, którzy nawiedzą swój kościół parafialny, przystąpią do Komunii Świętej i pomodlą się w intencjach wyznaczonych przez Papieża, mogą otrzymać tak zwany odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu.

7.Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.

8.Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism religijnych.

9.W tym tygodniu dni eucharystyczne: w I piątek miesiąca po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. pierwszo piątkowa. W tę sobotę wyjątkowo nie odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Chorych w tym miesiącu odwiedzimy przed naszym odpustem w czwartek 14 sierpnia. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec , a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P., któremu przewodniczyć będzie Żywy Różaniec.

10.W przyszłą niedzielę  pierwsza niedziela miesiąca

Suma z liturgią w języku kaszubskim będzie 10 sierpnia

Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  o godz.17.30 w spowiednicy

godz.15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka

11.Dzisiaj  na godz.19.00 zapraszamy  na kolejny koncert  Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej. Wystąpią: Anna Prabucka - Firlej – szpinet, Jakub Musik – klarnet,  Krzysztof Sperski – wiolonczela, Błażej Musiałczyk  –organy. 

12.W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp.  Ludwika Formela    z ul. Łąkowej, żona wieloletniego naszego kościelnego, która również troszczyła się o nasz kościół – w duchu wdzięczności polecamy śp. Ludwikę naszej modlitewnej pamięci i śp. Stanisław Pyszka z ul. Piłsudskiego   Dobry Jezu…

13. Zapraszamy na Nowennę do Przemienienia Pańskiego codziennie   po mszy św. o godz.8.00.

14.Msza św. za śp. Praksedę Maliszewską od Żywego różańca i III Zakonu św. Franciszka w środę o godz.7.00, za zmarłe Siostry z 42 Róży Matek i  zmarłych Kapłanów, którzy pracowali  w naszej Parafii w środę o godz.8.00.

15.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach organizuje akcję „Wyprawka szkolna – 2014” w związku z tym serdecznie zachęcamy do składania przygotowanych przyborów i artykułów szkolnych  w koszyku przy stopniu ołtarza.


W tym tygodniu patronujĄ nam:

•29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii, która pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi w wyrażaniu miłości do Boga 

•31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów 

•1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów                                                                                  Bożej niedzieli

                                                                        życzą Wasi Duszpasterze

Ogłoszenia Duszpasterskie

Kolegiata Kartuska

XVI  Niedziela Zwykła   20  Lipca 2014r.


Mdr 12,13.16-19 Dobroć Boga dla ludzi

Rz 8,26-27 Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Mt 13,24-43 Przypowieść o chwaście wśród zboża


    Liturgia słowa mówi o pewnym paradoksie, który istnieje w Bogu. W powszechnej opinii władca winien odznaczać się siłą, która wyraża się brakiem pobłażliwości dla jakiejkolwiek słabości, a także w natychmiastowym działaniu. A tymczasem Księga Mądrości powie nam dziś, że Boże przebaczenie nie jest wynikiem słabości, ale wszechmocy. Litość i miłosierdzie to nie przejaw niemocy, ale znak mądrości i potęgi. Co więcej, św. Paweł dopowie, że Bóg pochyla się nad ludzką słabością, by okazała się Jego moc. I co jest tu jeszcze ważne, co zauważy św. Mateusz, Bóg działa cierpliwie. Niech dzisiejsze Słowo Boże wskaże nam nasze chwasty i uzdolni nas do czekania aż do żniwa.

1.Dzisiaj odpust w Sianowie. Z naszej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka o godz.7.00. Suma o godz. 11.30  Serdecznie zachęcamy do udziału, zwłaszcza w poniedziałek, którego liturgii będzie przewodniczyć  nasza Parafia, autobus będzie podstawiony o godz.17.20 przed kościołem od strony wejścia głównego.

2.W środę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, papież Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

3. W piątek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

4.Tego samego dnia czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się po mszy św. o godz.18.00,  a czasie mszy św. będziemy mogli złożyć ofiarę włączając się w dzieło misyjne Kościoła MIVA POLSKA – w akcji św. Krzysztofa – podaruj jeden grosz za jeden km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu.

5.W sobotę, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Choć nie mamy o nich żadnych danych z Ewangelii, to jednak ich kult rozwijał się w całym Kościele razem z kultem Matki Bożej. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o naszych dziadkach i babciach, którzy często są tymi, którzy jako pierwsi wprowadzali nas w życie wiary, uczyli pierwszych modlitw, prowadzili do kościoła, opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność wyrazi się zarówno w modlitwie, jak i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.

6.Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

7.Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasna Górę, która wyruszy we wtorek  29 lipca o godz. 7.00 z naszej Parafii.  Wzorem ubiegłych lat, jest również możliwość powierzenia intencji, które można spisać na kartach i złożyć do skrzyneczki wystawionej na stoliku przy wejściu do złotej kaplicy. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą grupę pielgrzymkową w sposób materialny już teraz składamy z serca płynące Bóg zapłać. Wszystkie informacje umieszczone są na plakacie w gablocie ogłoszeń.

8.Wszystkich, którzy pragną jechać do Lichenia i są zapisani na pielgrzymkę, prosimy o dokonywanie wpłaty 80 zł w biurze parafialnym.

9.W przyszłą niedzielę na godz.19.00 zapraszamy  na kolejny koncert  Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej. Wystąpią: Anna Prabucka-Firlej – szpinet, Jakub Musik – klarnet, Krzysztof Sperski – wiolonczela, Błażej Musiałczyk – organy.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Urszuli i Janowi Gawin za ofiarowane wieszaki na ławki w kościele, mamy nadzieję, że ułatwią one korzystanie  z ławek. Serdeczne Bóg zapłać, wszystkim naszym Ofiarodawcom niech Pan Bóg udziela swego obfitego błogosławieństwa.

11.Serdecznie zapraszamy wszystkich Policjantów i ich Rodziny, Pracowników cywilnych policji, Emerytów, Rodzinę Katyńską i wszystkich, którzy pragną wspierać służbę i pracę Policji swoja modlitwą na mszę św. w poniedziałek na godz.10.00 do kościoła św. Kazimierza pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, po mszy św. spotkanie na Rynku Kartuskim, gdzie odbędzie się uroczyste przekazanie i poświęcenie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach.

12.Wszystkich, którzy pragną udzielić poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży mogą to uczynić składając podpis wraz z adresem i nrem pesel na stoliku przy wejściu do Złotej Kaplicy.

13.W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Krzysztof Pugacewicz z Os. Derdowskiego, śp. Wanda Węsiora z ul. Kochanowskiego, a pogrzeb śp. Anieli Izdebskiej z Os. XX Lecia PRL we wtorek o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu….

W tym tygodniu patronujĄ nam:

•22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana 

•24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich;   

•26 VII – św. św. Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny 


Zapowiedzi przedślubne

20 .07. 2014 – 27.07. 2014Bartosz Pluta , wolny; Kartuzy i Patrycja Walkusz ; wolna, Żukowo

Przemysław Karczewski , wolny; Kartuzy i Karolina Górska ; wolna, Trępnowy

Damian Wenta , wolny;Kartuzy i Honorata Richert ; wolna, Kartuzy

Ariel Supernak , wolny; Dzierżążno i Magdalena Stoltmann ; wolna,  Kartuzy

Paweł Marszk, wolny; Kartuzy i Patrycja Laskowska ; wolna, Gdańsk

Marcin Szuta , wolny; Grzybno i Ewa Socha ; wolna,  Grzybno

Paweł Wenzel , wolny; Kartuzy i Adriana Stenka ; wolna, Kartuzy