ogłoszenia duszpasterskie
 Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Adwentu

                  14 grudnia 2014 r.


Iz 61,1-2a.10-11 Ogromnie weselę się w Panu

1 Tes 5,16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

J 1,6-8.19-28 Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa


Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia. Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.

1.Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich. 

2.Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpośrednie przygotowanie do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć w naszym życiu. Boże Narodzenie to nie tylko świętowanie historycznego przyjścia Chrystusa, lecz przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie dla nas stał się człowiekiem.

3.Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy w środę 17 grudnia spowiedzią adwentową. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Jacek Cirocki. We wtorek i środę kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji św. w naszej Parafii. Program szczegółowy jest również wywieszony w gablocie na zewnątrz kościoła, na stronie internetowej naszej Parafii oraz w ogłoszeniach, które są wyłożone na stolikach.

4.Serdecznie zapraszamy   na Roraty:

•Dorosłych codziennie na godz.6.00

•Dzieci od poniedziałku do piątku włącznie na godz.16.30.

5.Dzisiaj  o godz.15.00 spotkanie Zelatorów Żywego Różańca.

6.We wtorek 16-ty dzień miesiąca – szczególnie modlimy się o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i serdecznie zachęcamy po mszy św. do modlitwy osobistej i uczczenia relikwii Błogosławionego w kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II, a nabożeństwo po mszy św. wieczornej.

7.Zapraszamy na koncert kolęd w piątek o godz.19.00 do kolegiaty, który nagrywać będzie Telewizja Wybrzeże  przygotowując program świąteczny.  

8.Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

9.Serdecznie zachęcamy do nabycia w zakrystii świec promujących Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w cenie 6 zł.  

10.  Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się naszą charytatywną akcję "Napełnij worek św. Mikołaja".

11.Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia zaprasza na Koncert pod Gwiazdami, który odbędzie w czwartek o godz.17.30 w Sali PSM I st. W Kartuzach. Wstęp wolny

12.Msza św. o zdrowie i Boże błog. dla Członków II Róży Ojców oraz Kapłanów naszej parafii w poniedziałek  o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opieke Matki Bożej Różańcowej, z prośbą o przebaczenie grzechów dla Sióstr z 45 Róży Matek ich Rodzin oraz o Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla Kapłanów pracujących w naszej Parafii w środę o godz.8.30, o Boże błog. dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla Siostry Lidii Puzdrowskiej z okazji 75 Urodzin od 40 Róży Matek w niedzielę o godz.7.00.

13.W minionym tygodniu odszedł  po nagrodę do Pana śp. Jan Żołnowski  z Osiedla XX Lecia PRL,  a pogrzeb  śp. Gizeli Malińskiej z ul. Ceynowy w środę o godz.12.00 w kolegiacie.  Dobry Jezu…

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

W PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W KARTUZACH


Niedziela 14.12.2014 (sobota godz.18.00)

Nauki rekolekcyjne w czasie mszy świętych

•dla dzieci godz.12.30,

•dla młodzieży godz..18.00,

•nauka dla rodziców   i małżonków, po nauce adoracja z modlitwą zawierzenia rodzin Sercu Bożemu i Matce Bożej z udziałem Gwiazdy Betlejemskiej godz.19.00


Poniedziałek 15.12. 2014

Godz. 6.00    Msza św. z nauką dla dorosłych

Godz. 8.00    Msza św. z nauką dla dorosłych

Godz. 16.30  Msza św. z nauką dla dzieci

Godz. 18.00  Msza św. z nauką dla dorosłych

            


Wtorek  16.12.2014

Godz. 6.00   Msza św. z nauką dla dorosłych

Godz. 8.00   Msza św. z nauką dla dorosłych 

Godz.16.30  Msza św. z nauką dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

                     Po Mszy św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i później nauka stanowa   dla   młodzieżyŚroda 17.12. 2014

Godz. 6.00     Msza św. z nauką dla dorosłych


    Od  godz. 8.00 do godz. 10.00 spowiedź św.

Godz. 8.30     Msza św. z nauką dla dorosłych

Godz. 10.00   Msza św. z nauką dla chorych i osób starszych (z udzieleniem sakramentu Chorych i   Błogosławieństwem Lourdzkim)

                      

                      

       Od godz. 15.30 do godz. 18.00 – spowiedź św.

Godz. 16.30   Msza św. z nauką dla dzieci (w tym czasie przerwa w

                       spowiedzi)

Godz. 18.00  Msza św. z nauką dla dorosłych i Nowenna do M.B.N.P.
Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Adwentu

7  grudnia 2014 r.


Iz 40,1-5.9-11 Przygotujcie drogę dla Pana

2 P 3,8-14 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Mk 1,1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu


Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania. Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.

1.Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie. Nasze ofiary są przeznaczane m.in. na: tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne, a także środki na wsparcie prowadzonych remontów i budowę obiektów kościelnych. Posługujący na Wschodzie duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie przeznaczają też na stołówki, sierocińce, rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom potrzebującym i starszym. Niech nasza hojność będzie wyrazem naszej wiary i chrześcijańskiej solidarności. Ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie można składać do puszek przy wyjściu z kościoła.

2.Jutro przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte   o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Na godz.16.30 zapraszamy dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii św. na poświęcenie medalików. W poniedziałek   zapraszamy do kościoła   w czasie Godziny Łaski dla całego świata, która trwa od godz.12.00 do 13.00, w tym czasie będziemy łączyć się z całym Kościołem i poświęcimy  się Maryi Niepokalanej.

3.W tym dniu też przeżywać będziemy II rocznicę  Ingresu do Pelplińskiej Katedry  naszego  Pasterza Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny. Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej za pasterską posługę w naszej Diecezji  naszego Arcypasterza.  

4.Serdecznie zapraszamy   na Roraty:

•Dorosłych codziennie w dni powszednie na godz.6.00

•Dzieci od poniedziałku do piątku włącznie na godz.16.30.

5.Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  "Napełnij worek św. Mikołaja”, jak również zachęcamy do składania darów na pomoc świąteczną „Boże Narodzenie 2014” organizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach.

6.W przyszłą  drugą niedzielę miesiąca  kolekta na  nasze parafialne inwestycje.

7.W przyszłą niedzielę   rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy w środę 17 grudnia spowiedzią adwentową, szczegółowy program jest już wywieszony w gablocie na zewnątrz kościoła i jest na stronie internetowej naszej Parafii.  Nauki rekolekcyjne będzie głosił   pochodzący  z naszej Parafii  ks. Jacek Cirocki, proboszcz parafii w Kręgu. 

8.W sobotę przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego ofiar i naszej Ojczyzny

9.Dzisiaj   pierwsza niedziela miesiąca

•Suma z liturgia w języku kaszubskim

•Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30. 

•O godz.15.00    nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka –spotkanie Zelatorów Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o godz.15.00.

10.Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru  „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” z   płytą z kolędami,  „Gościa Niedzielnego”  oraz innych czasopism.

11.Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach już po raz drugi organizuje Karnawałowy Bal Katolika. Zabawa odbędzie się w Restauracji  Złota Jesień  10 stycznia 2015r. od godziny 19.00 do 4.00. Atrakcje wieczoru to m.in.:  Taniec z proboszczem, licytacja; cegiełki biskupa  i inne. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na rozbudowę szkoły katolickiej w Kartuzach. Koszt 120zł/os. Zapisy do 15 grudnia br. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Rynek 6 (kom. 515 135 661). Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

12. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału  11 -sto dniowej pielgrzymce do Włoch w terminie od 15 do 25 czerwca. W planie pielgrzymki: PADWA – WENECJA  - LANCIANO – S.G. ROTONDO – POMPEJE – CAPRI , NEAPOL – RZYM,  TURYN – MEDIOLAN – JEZIORO MAGGIORE - SZWAJCARIA.  Bliższe informacje u ks. Mateusza.

13.W piątek o godz.19.00 w Kaplicy Sióstr przy ul. Gdańskiej w kartuzach odbędą się adwentowe nieszpory z konferencją pt.: ”Stawianie pytań jako szansa rozwoju”, którą wygłosi ks. dr Adam Kałduński, WSD Pelplin – serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, a także rodziców.

14.Msza św.  za ++ Członkinie 24 Róży Matek oraz Kapłanów, których Pan postawił na naszej drodze życia w poniedziałek o godz.18.00, z prośbą o Boże błog. dla Sióstr i Braci z Róży bł. Ks. Jerzego Popiełuszki prosząc o szybkie skompletowanie Róży oraz wiele łask Bożych dla naszych Kapłanów w środę o godz.8.00, do Matki Bożej Różańcowej o zdrowie i szczególną opiekę dla Sióstr z 45 Róży Matek i ich Rodzin oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii w czwartek o godz.6.00, w intencji Papieża Franciszka, Bpa Ryszarda, Bpa Wiesława, ks. proboszcza, ks. Mateusza, ks. Marcina, ks. Arkadiusza, Diakona Sławomira, O. Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz do III Zakonu św. Franciszka od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  w sobotę o godz.8.00

15.W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp. Kinga Cyganek z ul. Prokowskiej. Dobry Jezu…W tym tygodniu patronujE nam:

  1. 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica z czasów cesarza Dioklecjana, patronka niewidomych i chorych na oczy.


Zapowiedzi przedślubne

07 .12. 2014 – 14.12. 2014


Nikodem Szleja , wolny; Dzierżążno i Dominika Dobka  ; wolna, Kartuzy

Andrzej Baranowski , wolny; Kartuzy i Daria Labudda ; wolna, Kartuzy

Rafał Rakowski , wolny; Kosy i Dorota Rybakowska ; wolna, Kosy